مداد آبرنگی برونزیل

ONNOC7J
برونزیل: مداد آبرنگی

درخواست تامین

کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هامداد آبرنگی برونزیل- موجود در 46 رنگ مختلف با کیفیت بالا- لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.


White: 01
Brown Pink: 09
Black: 10
Crimson Red: 11
Smyrna Blue: 14
Mid Orange: 16
Permanent Orange: 18
Naples Yellow: 19
Light Lemon Yellow: 21
Deep Yellow: 22
Orange: 23
Lemon Yellow: 25
Yellow Ochre: 27
Deep Red: 33
Dark Pink: 36
Carmine: 38
Magenta: 39
Umber: 40
Sienna: 42
Dark Brown: 43
Mid Brown: 44
Havana Brown: 45
Sanguine: 46
Ultramarine: 50
Light Blue: 51
Cobalt Blue: 55
Mauve: 56
Blue Violet: 57
Prussian Blue: 58
Red Violet: 59
Light Green: 60
Dark Green: 61
Emerald Green: 62
Olive Green: 63
Green: 66
Ice Green: 68
Naples Yellow Red: 70
Candy Pink: 71
Cold Grey: 72
Light Grey: 73
Dark Grey: 74
Titan Buff Light: 75
Light Ultramarine: 77
Burnt Ochre: 79
Mid Brown Grey: 81
Dull Cold Grey: 88
پیشنهاد برای سبد خرید