پاستل مدادی کوه نور ❖     با قطر ۴.۲ میلی‌متری با مغز رنگی در بدنه‌ی چوب سدر ❖     خاصیت گچی با رنگدانه های هنری ❖     برای اجرای جزییات

ONNOC7J
کوه نور: ست پاستل مدادی

کوه نور: ست پاستل مدادی

❖     با قطر ۴.۲ میلی‌متری با مغز رنگی در بدنه‌ی چوب سدر
❖     خاصیت گچی با رنگدانه های هنری
❖     برای اجرای جزییات و خطوط نازک
❖     رنگ ها با یک محو کن و یا انگشت قابل ترکیب اند
❖     استفاده از یک فیکساتور برای تثبیت اثر نهایی توصیه می شود
 

 

- +
افزودن به سبد افزودن به سبد
درخواست تامینکالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.

ارائه : ست نقاشیپیشنهاد برای سبد خرید