ویترای و دور گیر مایمری شامل ۲۵ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﺎﻑ و ۲ ﺭﻧﮓ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ درخشندگی ﺑﯿﺸﺘﺮ که ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻼﻝ با ﻗﺎبلیت ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻥ با یکدیگر هستند. یک مدیوم ﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ایجاد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رنگ‌ها ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍ

ONNOC7J
مایمری: دورگیر شیشه و سرامیک

درخواست تامین


شامل ۲۵ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﺎﻑ و ۲ ﺭﻧﮓ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ درخشندگی ﺑﯿﺸﺘﺮ که ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻼﻝ با ﻗﺎبلیت ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻥ با یکدیگر هستند. یک مدیوم ﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ایجاد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رنگ‌ها ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ارائه شده است. ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭها و ﻻﮎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ماندگاری ﺭﻧﮓ موجود است و دارای ۱۲ خمیر دورگیر برجسته ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﺏ به شکل انعطاف پذیر ﻭ برای ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ مورد نظر موجود می باشد. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، زمینه مورد نظر ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ پاک ‌کنید. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ طرح، ﺳﻄﻮﺡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. شی نقاشی شده ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺍﯾﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ بوده ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﻓﻠﺰ ﻧﯿﺰﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻇﺮﻭﻑ رنگ شده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.دورگیر مایمری– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   Nero: 530   Lead Grey: 518   Pewter Grey: 515   Bronze: 475   Rust: 265   Copper: 200   Deep Gold: 151   Oro: 138   Light Gold: 137   Platinum White: 017   Argento: 003   Transparent: 001


پیشنهاد برای سبد خرید