ویترای و دور گیر مایمری شامل ۲۵ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﺎﻑ و ۲ ﺭﻧﮓ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ درخشندگی ﺑﯿﺸﺘﺮ که ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻼﻝ با ﻗﺎبلیت ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻥ با یکدیگر هستند. یک مدیوم ﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ایجاد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رنگ‌ها ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍ

ONNOC7J
مایمری: رنگ ویترای (رنگ شیشه)

درخواست تامین


شامل ۲۵ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﺎﻑ و ۲ ﺭﻧﮓ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ﺑﺎ درخشندگی ﺑﯿﺸﺘﺮ که ﻫﻤﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻼﻝ با ﻗﺎبلیت ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻥ با یکدیگر هستند. یک مدیوم ﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ایجاد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در رنگ‌ها ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ارائه شده است. ﺗﯿﻨﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭها و ﻻﮎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ماندگاری ﺭﻧﮓ موجود است و دارای ۱۲ خمیر دورگیر برجسته ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﺏ به شکل انعطاف پذیر ﻭ برای ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ مورد نظر موجود می باشد. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، زمینه مورد نظر ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ پاک ‌کنید. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ طرح، ﺳﻄﻮﺡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. شی نقاشی شده ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺍﯾﺪﻩﺁﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﻔﺎﻑ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ بوده ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻭ ﻓﻠﺰ ﻧﯿﺰﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻇﺮﻭﻑ رنگ شده ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هاویترای مایمری– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   Protective Varnish: 715   Thinner: 702   Medio: 700   Black: 530   Burnt Umber: 492   Brown: 472   Violet Reddish: 468   Viola: 442   Ultramarine: 426   Blu Turchese: 408   Prussian Blue: 402   Blue: 360   Verde Vescica: 358   Light Green: 311   Water Green: 301   Green: 299   Burnt Sienna: 275   Cherry Red: 236   Red: 216   Parma Pink: 210   Rose: 202   Carmine: 166   Bordeaux: 165   Siena Naturale: 157   Oro: 138   Deep Yellow: 118   Yellow: 070   Orange: 050   White: 010


پیشنهاد برای سبد خرید