❖     مؤلف: دکتر اسلامی ندوشن ❖     شابک: ۷-۱۰-۶۸۷۳-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رحلی ❖     تعداد صفحه: ۱۱۸۸

ONNOC7J