❖     ساخته شده با رنگدانه های هنری بسیار ریز ❖     کنترل دقیق کیفی ❖     مقاومت بالا در برابر نور ❖     ر

ONNOC7J