کاغذ دست ساز و آهار مهره کارین سلولز و پایه گیاهی         ساخته شده از رنگ های گیاهی و طبیعی

ONNOC7J
کارین: کاغذ دست ساز هندی

درخواست تامین


Made by Hussein Kagzi in Rajasthan, these are rare Islamic papers from perhaps the very last traditional Kagzi papermaker still working in India. The papers are made from sunn hemp fibre on a chapri paper mould made from grass stems strung together in a matting. This imparts to the sheet a distinctive laid pattern. Coloured papers are made using traditional vegetable based dyes. Sheets are burnished by rubbing with a smooth stone. You can buy just one sheet of any one paper but overall you must buy a minimum of 10 sheets selected from any of the “By the Sheet” papers.

سلولز و پایه گیاهی
        ساخته شده از رنگ های گیاهی و طبیعی
بدون اسید
   تولید شده به روش سنتی و دست ساز
با ماندگاری بالا
مقاوم در برابر قارچ و کپک

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
کالاهای حجیم این کالا دارای محدودیت ارسال، هزینه بسته بندی و مشمول پرداخت هزینه حمل در محل خواهد بود.حداقل سفارش برای این محصول : [2]

کاغذ دست ساز بدون اسید هندی – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   کد: 139-سایز: 80x110   کد: 141-سایز: 80x110   کد: 160-سایز: 80x110   کد: 144-سایز: 80x110   کد: 169-سایز: 80x110   کد: 172-سایز: 80x110   کد: 110-سایز: 80x110   کد: 134-سایز: 80x110   کد: 121-سایز: 80x110   کد: 129-سایز: 80x110   کد: 106-سایز: 80x110   کد: 131-سایز: 80x110   کد: 148-سایز: 80x110   کد: 136-سایز: 80x110   کد: 124-سایز: 80x110   کد: 69-سایز: 80x110   کد: 153-سایز: 80x110   کد: 133-سایز: 80x110   کد: 120-سایز: 80x110   کد: 166-سایز: 80x110   کد: 163-سایز: 80x110   کد: 161-سایز: 80x110   کد: 159-سایز: 80x110   کد: 157-سایز: 80x110   کد: 154-سایز: 80x110   کد: 143-سایز: 80x110   کد: 140-سایز: 80x110   کد: 171-سایز: 80x110   کد: 170-سایز: 80x110   کد: 164-سایز: 80x110   کد: 150-سایز: 80x110   کد: 130-سایز: 80x110   کد: 128-سایز: 80x110   کد: 158-سایز: 80x110   کد: 155-سایز: 80x110   کد: 145-سایز: 80x110   کد: 142-سایز: 80x110   کد: 123-سایز: 80x110   کد: 118-سایز: 80x110   کد: 174-سایز: 80x110   کد: 165-سایز: 80x110   کد: 162-سایز: 80x110   کد: 152-سایز: 80x110   کد: 151-سایز: 80x110   کد: 135-سایز: 80x110   کد: 132-سایز: 80x110   کد: 125-سایز: 80x110   کد: 103-سایز: 80x110   کد: 101-سایز: 80x110   کد: 156-سایز: 80x110   کد: 147-سایز: 80x110   کد: 173-سایز: 80x110   کد: 149-سایز: 80x110   کد: 126-سایز: 80x110   کد: 146-سایز: 80x110   کد: 117-سایز: 80x110   کد: 3121-سایز: 80x110   کد: 3109-سایز: 80x110   کد: 3111-سایز: 80x110   کد: 49-سایز: 86x66   کد: 35-سایز: 86x66   کد: 31-سایز: 86x66   کد: 10-سایز: 86x66   کد: 18-سایز: 86x66   کد: 15-سایز: 86x66   کد: 14-سایز: 86x66   کد: 3-سایز: 86x66   کد: 16-سایز: 86x66   کد: 13-سایز: 86x66   کد: 11-سایز: 86x66   کد: 12-سایز: 86x66   کد: 75-سایز: 86x66   کد: 62-سایز: 86x66   کد: 97-سایز: 86x66   کد: 96-سایز: 86x66   کد: 65-سایز: 86x66   کد: 100-سایز: 86x66   کد: 93-سایز: 86x66   کد: 79-سایز: 86x66   کد: 95-سایز: 86x66   کد: 91-سایز: 86x66   کد: 98-سایز: 86x66   کد: 58-سایز: 86x66   کد: 56-سایز: 86x66   کد: 90-سایز: 86x66   کد: 57-سایز: 86x66   کد: 36-سایز: 86x66   کد: 60-سایز: 86x66   کد: 38-سایز: 86x66   کد: 55-سایز: 86x66   کد: 64-سایز: 86x66   کد: 63-سایز: 86x66   کد: 47-سایز: 86x66   کد: 92-سایز: 86x66   کد: 72-سایز: 86x66   کد: 32-سایز: 86x66   کد: 87-سایز: 86x66   کد: 86-سایز: 86x66   کد: 68-سایز: 86x66   کد: 50-سایز: 86x66   کد: 53-سایز: 86x66   کد: 85-سایز: 86x66   کد: 81-سایز: 86x66   کد: 71-سایز: 86x66   کد: 73-سایز: 86x66   کد: 89-سایز: 86x66   کد: 84-سایز: 86x66   کد: 83-سایز: 86x66   کد: 82-سایز: 86x66   کد: 54-سایز: 86x66   کد: 52-سایز: 86x66   کد: 74-سایز: 86x66   کد: 88-سایز: 86x66   کد: 78-سایز: 86x66   کد: 43-سایز: 86x66   کد: 28-سایز: 86x66   کد: 99-سایز: 86x66   کد: 29-سایز: 86x66   کد: 26-سایز: 86x66   کد: 41-سایز: 86x66   کد: 40-سایز: 86x66   کد: 34-سایز: 86x66   کد: 94-سایز: 86x66   کد: 46-سایز: 86x66   کد: 45-سایز: 86x66   کد: 33-سایز: 86x66   کد: 24-سایز: 86x66   کد: 51-سایز: 86x66   کد: 42-سایز: 86x66   کد: 39-سایز: 86x66   کد: 30-سایز: 86x66   کد: 27-سایز: 86x66   کد: 6-سایز: 86x66   کد: 5-سایز: 86x66   کد: 44-سایز: 86x66   کد: 1-سایز: 86x66


پیشنهاد برای سبد خرید