❖     مؤلف: شهناز ملکی ❖     شابک: ۳-۵-۹۵۵۰۹-۶۲۲-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزیری ❖     تعداد صفحه: ۹۶

ONNOC7J