❖     مؤلف: گوهر همایی ❖     شابک: ۹-۶۷۲۸۸۸-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزیری ❖     تعداد صفحه: ۶۴

ONNOC7J