❖     مؤلف: دکتر حمیدرضا قلیچ خانی ❖     شابک: ۲-۱۶-۶۷۲۸-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزیری ❖     تعداد صفحه: ۶

ONNOC7J