❖     خوشنویس: حسین فیض آبادی ❖     شابک: ۷-۷۸-۲۹۱۳-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزیری ❖     تعداد صفحه: ۳۲

ONNOC7J