❖     عکس و اسلاید: جواد سیدآبادی، پارسوآ مهتاش ❖     مترجم: خشایار خمیسی زاده ❖     شابک: ۵-۳۵۳-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖  &nbs

ONNOC7J