❖     گردآوری: رضا یساولی ثانی ❖     مترجم: سونیا رضاپور ❖     شابک: ۱-۵۸۸-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رحل

ONNOC7J