❖     مؤلف: محمدحسین عطار ناصری ❖     شابک: ۲-۸۳۲-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     تعداد صفحه:

ONNOC7J