❖     مؤلف: پرویز اسکندرپور خرمی ❖     شابک: ۸-۵۸۸-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رحلی ❖     تعداد صفحه: ۵۵۲

ONNOC7J