❖     مؤلف: دکتر پرویز اسکندرپور خرّمی ❖     شابک: ۹-۹۳۲-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رحلی ❖     تعداد صفحه

ONNOC7J