❖     مؤلف: دکتر اکبر تجویدی ❖     شابک: ۵-۳۱۰-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رحلی ❖     تعداد صفحه: ۱۴۴

ONNOC7J