❖     مؤلف: جهانگیر شهدادی ❖     مترجم انگلیسی: هما بیتا ❖     شابک: ۷-۳۳-۷۰۸۱-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رح

ONNOC7J