❖     مؤلف: اِیمی ای. آرنتسون ❖     مترجم: حسام حسن زاده ❖     شابک: ۸-۰۴۵۰-۰۳-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزی

ONNOC7J