❖     مؤلف: یوهانس ایتن ❖     مترجم: هادی مهرابی ❖     شابک: ۱-۶۱-۲۷۰۸-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ

ONNOC7J