❖     مؤلف: مارگارت کسلر ❖     مترجم: دکتر آناهیتا مقبلی، فرهاد خسروی ❖     شابک: ۲-۳۳۵-۵۸۹-۹۶۴-۹۷۸ ❖     

ONNOC7J