❖     تألیف و ترجمه: دکتر حبیب اله آیت اللهی ❖     شابک: ۶-۶۴۷-۴۵۹-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     

ONNOC7J