❖     مؤلف: لودویگ ویتگنشتاین ❖     مترجم: لیلی گلستان ❖     شابک: ۳-۴۷۹-۳۰۵-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رقعی

ONNOC7J