❖     مؤلف: سید محمد فدوی ❖     شابک: ۱-۰۰۳-۴۰۰-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     تعداد صفحه: ۱۰۸

ONNOC7J