❖     مؤلف: حمیدرضا جهانی، اعظم کریمی ❖     شابک: ۶-۶۰۳-۳۱۸-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     تعداد

ONNOC7J