❖     مؤلف: حمیدرضا جهانی ❖     شابک: ۵-۶۷۱-۳۱۸-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     تعداد صفحه: ۲۵۲

ONNOC7J