❖     مؤلف: جیم کراوز ❖     ترجمه و تصاویر: سیما مشتاقی ❖     شابک: ۳-۷۹۴-۴۲۲-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رقعی

ONNOC7J