❖     مؤلف: خوزه م.پارامون ❖     مترجمین: عربعلی شروه، زهرا قدرتی ❖     شابک: ۹-۰۷۶-۱۳۰-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع

ONNOC7J