❖     مؤلف: دکتر ماکس لوشر ❖     مترجم: حمیدرضا بلوچ ❖     شابک: ۸-۰۷۳-۱۳۰-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رقعی

ONNOC7J