❖     مترجم: پوران دخت پیرایش ❖     خوشنویس: کاوه اخوین ❖     شابک: ۷-۰۸۱-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: رقعی

ONNOC7J