❖     خوشنویس: کریم شیرالی ❖     شابک: ۷-۰۶۵-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: جیبی ❖     تعداد صفحه: ۱۸۴

ONNOC7J