❖     خوشنویس: مهدی فروزنده ❖     شابک: ۳-۶۰۹-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: جیبی ❖     تعداد صفحه: ۲۲۴

ONNOC7J