❖     خوشنویس: محمود نامجو ❖     شابک: ۲-۰۷۳-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: جیبی ❖     تعداد صفحه: ۲۵۶

ONNOC7J