❖     خوشنویس: امیر احمد فلسفی ❖     شابک: ۲-۰۱۵-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: وزیری ❖     تعداد صفحه: ۲۸۸

ONNOC7J