❖     خوشنویس: مهدی فروزنده ❖     شابک: ۰-۵۷۲-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: نیم جیبی ❖     تعداد صفحه: ۴۱۶

ONNOC7J