❖     خوشنویس: مهدی فروزنده ❖     شابک: ۰-۰۳۵-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: جیبی ❖     تعداد صفحه: ۳۹۸

ONNOC7J