❖     مترجم: پوران دخت پیرایش ❖     شابک: ۱-۲۱۰-۳۰۶-۹۶۴-۹۷۸ ❖     قطع کتاب: خشتی بزرگ ❖     تعداد صفحه: ۱۹

ONNOC7J