❖     گردآوری و تفسیر: رفیق عبدالله ❖     ترجمه: فاطمه کاوندی ❖     شابک: ۰-۱۱۴-۱۵۲-۶۰۰-۹۷۸ ❖     قطع کتاب

ONNOC7J