رنگ اکریلیک اشمینک اکریلیک آکادمی اشمینک اگر چه مطابق با نیاز هنرجویان و هنرمندان مبتدی ساخته شده است با این حال نیاز بسیاری از هنرمندان حرفه ای را تامین می نماید. ۶۰ رنگ درخشان، با وضوح و ماندگاری زیاد مجموعه

ONNOC7J
اشمینک: اکریلیک آکادمی

درخواست تامین


اکریلیک آکادمی اشمینک اگر چه مطابق با نیاز هنرجویان و هنرمندان مبتدی ساخته شده است با این حال نیاز بسیاری از هنرمندان حرفه ای را تامین می نماید. ۶۰ رنگ درخشان، با وضوح و ماندگاری زیاد مجموعه ای پیچیده را تشکیل می دهد که هر رنگ در سه سایه (در ترکیب با رنگ سفید) طیف جدیدی ارائه می دهد و در کنار رنگ‌های افکت (از جمله طلایی، نقره ای و نئون) قابل استفاده است. همه رنگ‌ها بدون رنگدانه های کادمیوم ایجاد می شوند. از مزایای دیگر این محدوده می توان به خشک شدن و مقاومت کامل در برابر آب، مدت زمان طولانی تر خشک شدن رنگ‌ها و بوی مطبوع آن اشاره کرد. این سری از رنگ‌ها مانند سایر سری رنگ‌های اشمینک به راحتی با اکریلیک های پریما و کالج و مدیوم‌های اکریلیک قابل ترکیب می باشد و از آن می توان روی بوم های کشیده شده، کاغذهای مخصوص اکریلیک، سطوح چوبی و سایر سطوح بدون چربی و مناسب برای نقاشی استفاده کرد.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه ها
Titanium White: 111
Buff Titanium Light: 113
Mineral White: 115
Ivory: 221
Lemon Yellow: 222
Cadmium Yellow Hue: 223
Primary Yellow: 224
Chrome Yellow Hue: 225
Indian Yellow: 226
Cadmium Orange Hue: 227
Cadmium Yellow Hue D: 228
Orange: 230
Flesh Colour: 331
Vermilion Red: 333
Cadmium Red Hue: 335
Carmine Red: 340
Cadmium Red Hue Dark: 341
Alizarin Crimson Hue: 343
Primary Magenta: 344
Lilac: 348
Brilliant Violet: 440
Royal Blue: 441
Ultramarine Blue: 442
Cobalt Blue Hue Deep: 443
Indigo: 444
Primary Blue Cyan: 446
Prussian Blue: 447
Phthalo Blue: 448
Cerulean Blue: 449
Turquoise: 450
Phthalo Green: 551
Leaf Green: 552
Phthalo Green Light: 553
Permanent Green: 554
May Green: 557
Olive Green: 558
Sap Green: 560
Raw Sienna: 655
Raw Umber Light: 656
Pebble Grey: 657
Naples Yellow: 659
Buff Titanium Deep: 660
Yellow Ochre: 661
Flesh Tint: 662
Terracotta: 663
Burnt Sienna: 665
Raw Umber: 667
Vandyke Brown: 668
Burnt Umber: 669
Paynes Grey: 658
Mars Black: 770
Lamp Black: 771
Silver: 800
Gold: 801
Copper: 802
Graphite: 806
Fluorescent White: 840
Neon Yellow: 845
Neon Orange: 850
Silver: 800
Gold: 801
Copper: 802
Graphite: 806
Fluorescent White: 840
Neon Yellow: 845
Neon Orange: 850
Neon Pink: 855
Lemon Yellow: 222
Lamp Black: 771
Silver: 800
Gold: 801
Copper: 802
Graphite: 806
Fluorescent White: 840
Neon Yellow: 845
Neon Orange: 850
Neon Pink: 855
Titanium White: 111
Buff Titanium Light: 113
Mineral White: 115
Ivory: 221
Lemon Yellow: 222
Cadmium Yellow Hue: 223
Primary Yellow: 224
Chrome Yellow Hue: 225
Indian Yellow: 226
Cadmium Orange Hue: 227
Cadmium Yellow Hue D: 228
Orange: 230
Flesh Colour: 331
Vermilion Red: 333
Cadmium Red Hue: 335
Carmine Red: 340
Cadmium Red Hue Dark: 341
Alizarin Crimson Hue: 343
Primary Magenta: 344
Lilac: 348
Brilliant Violet: 440
Royal Blue: 441
Ultramarine Blue: 442
Cobalt Blue Hue Deep: 443
Indigo: 444
Primary Blue Cyan: 446
Prussian Blue: 447
Phthalo Blue: 448
Cerulean Blue: 449
Turquoise: 450
Phthalo Green: 551
Leaf Green: 552
Phthalo Green Light: 553
Permanent Green: 554
May Green: 557
Olive Green: 558
Sap Green: 560
Raw Sienna: 655
Raw Umber Light: 656
Pebble Grey: 657
Naples Yellow: 659
Buff Titanium Deep: 660
Yellow Ochre: 661
Flesh Tint: 662
Terracotta: 663
Burnt Sienna: 665