معماری زیگ این مارکر با دو سر قابل تعویض با کیفیت عالی و حرفه ای دارای یک نوک ۶.۵ میلی متری و یک نوک ساچمه ای ۱ میلی متری برای رسم جزئیات دقیق است. این مارکر دارای دو درپوش رنگی است که یافتن رنگ مورد نظر شما ر

ONNOC7J
زیگ: ماژیک کیوکالر دو سر

درخواست تامین


این مارکر با دو سر قابل تعویض با کیفیت عالی و حرفه ای دارای یک نوک ۶.۵ میلی متری و یک نوک ساچمه ای ۱ میلی متری برای رسم جزئیات دقیق است. این مارکر دارای دو درپوش رنگی است که یافتن رنگ مورد نظر شما را بدون اتلاف وقت آسان می سازد. این مارکرها در ۱۳۵ رنگ به همراه محلول محو کننده (برای ایجاد تدریجی سایه) عرضه می شوند.
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۳ الی ۷ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.
چارت رنگ

انطباق با رنگ اصلی

رنگ های ارایه شده منطبق بر چارت اصلی تولید کننده بوده ولی به دلیل تفاوت در مانیتورهای کاربران، ممکن است مختصری با آنچه رویت می کنید متفاوت باشد.

ارائه : انتخاب گزینه هاماژیک طراحی دو سرکیوکالر- لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.


Red: 218
Orange: 407
Yellow: 106
Lemon Yellow: 102
Green: 508
Cobalt Blue: 304
Blue: 317
Violet: 607
Pink: 225
Brown: 705
Gray: 828
Black: 900
Carmine Red: 208
Cadmium Red: 217
Scarlet Red: 215
Cadmium Orange: 406
Light Green: 504
Ocean Green: 506
Persian Blue: 315
Deep Violet: 609
Purple: 637
Dark Pink: 229
Sand: 723
Dark Brown: 767
Flesh Colour: 420
Bright Yellow: 404
Mid Yellow: 104
Yellow Green: 124
May Green: 505
Turquoise Green: 534
Aqua: 531
Light Blue: 302
Light Violet: 634
Light Pink: 221
Light Carmine: 204
Beige: 732
Mid Brown: 764
Mustard: 736
Dark Oatmeal: 784
Ochre: 153
Mid Green: 542
Emerald Green: 553
Persian Green: 334
Cornflour Blue: 364
Dull Blue: 366
Deep Pink: 665
Pale Rose: 262
Blood Red: 285
Oatmeal: 730
Mellow Yellow: 140
Pale Yellow: 100
Barium Yellow: 120
Pale Green: 501
Green Shadow: 520
Pale Blue: 330
Haze Blue: 340
Shadow Mauve: 341
Lilac: 602
Blush: 741
Pale Pink: 200
Deep Red: 268
Wine Red: 266
Geranium Red: 264
Light Brown: 793
Olive Green: 545
Deep Green: 567
Marine Green: 539
Menthol Violet: 316
Peacock Blue: 339
Deep Blue: 378
Deep Brown: 769
Natural Gray: 808
Mid Gray: 838
Brick Beige: 843
Pale Dawn Gray: 841
Green Gray: 845
Slate Gray: 847
Dawn Gray: 823
Blue Gray: 824
Gray Tint: 831
Pale Gray: 821
Light Gray: 801
Gray Brown: 803
Dark Gray: 805
Cool Gray 1: C01
Cool Gray 2: C02
Cool Gray 3: C03
Cool Gray 4: C04
Cool Gray 5: C05
Cool Gray 6: C06
Cool Gray 7: C07
Cool Gray 8: C08
Cool Gray 9: C09
Cool Gray 10: C10
Cool Gray 11: C11
Warm Gray 1: W01
Warm Gray 2: W02
Warm Gray 3: W03
Warm Gray 4: W04
Warm Gray 5: W05
Warm Gray 6: W06
Warm Gray 7: W07
Warm Gray 8: W08
Warm Gray 9: W09
Warm Gray 10: W10
Warm Gray 11: W11
Jasmine: 103
Pink Haze: 201
Navy: 318
Ice Tint: 331
Alice Blue: 332
Ice Blue: 350
Pale Iceberg Blue: 351
Ivory: 416
Porcelain: 417
Champagne: 418
English Rose: 419
Cream Yellow: 422
Vanilla: 423
Light Bisque: 424
Rose Beige: 425
Pale Beige: 731
Burnt Sienna: 738
Pale Blush: 740
Nutmeg: 765
Light Chesnut: 766
Blue Gray 1: 822
Blue Gray 2: 825
Blue Gray 3: 826
Blue Gray 4: 827
Dark Steel Gray: 829
Green Gray 1: 840
Green Gray 2: 842
Green Gray 3: 844
Green Gray 4: 846
Blender: B01
پیشنهاد برای سبد خرید