❖     قلم موی گرد برای اکریلیک ❖     موهای گراز چینی سفید ❖     فرول با روکش مس ❖     دسته چوبی

ONNOC7J