قلم مو و مارکر پرینستون نوک های گرد, کیفیت خوب، ارزش خوب. ایده آل برای هر تعداد از پروژه های هنرمند. موهای طبیعی با نوک مخروطی بلند که برای آبرنگ، نقاشی Sumi، خوشنویسی استفاده می شود.

ONNOC7J
پرینستون: قلم موی آبرنگ دسته بامبو- سری 2150

درخواست تامین


نوک های گرد, کیفیت خوب، ارزش خوب. ایده آل برای هر تعداد از پروژه های هنرمند. موهای طبیعی با نوک مخروطی بلند که برای آبرنگ، نقاشی Sumi، خوشنویسی استفاده می شود.
کالای ثبت سفارش خرید این محصول به صورت پیش سفارش است و برای تحویل آن به زمان بیشتری نیاز داریم. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال ارسال این کالا از طریق پست رایگان خواهد بود.پیشنهاد برای سبد خرید
اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش
اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش


اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش
اشمینک: مدیوم‌های آبرنگ و گواش