مکمل رنگ مایمری ❖     پرایمر و جسو ❖     روغن ها ❖     ژل های نقاشی ❖     مدیوم ها ❖  &nb

ONNOC7J
مایمری: مدیوم‌های رنگ روغن

درخواست تامین


ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ رنگ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﻨﺮ با ﻫﻤﺮﺍهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ افزودنی ها اعم از ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ها و ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎ، ﻻﮎ ﻫﺎ ﻭ حلال ها ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺪﻧﯽ شکل گرفت. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ مدیوم ها ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﻤﮑﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ، مکمل‌هایی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻫﻤﺎﻥ خانواده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ قدیمی ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﭼﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. این مدیوم ها ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ، ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

❖     پرایمر و جسو
❖     روغن ها
❖     ژل های نقاشی
❖     مدیوم ها
❖     حلال ها
❖     وارنیش و اسپری های میانی و نهایی
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.مدیوم رنگ روغن مایمری – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   جسو اکسترا فاین   تینر بی بو   تینر نفت   مدیوم خشک کردن   مدیوم ژل خشک کن   مدیوم ایمپستو   مدیوم اویلین   روغن اکو   روغن گلرنگ   روغن بزرک   روغن بزرک پایه   روغن گردو   روغن خشخاش   وارنیش عکس اکریلیک   وارنیش پایه آب عکس   وارنیش مات پایه آب   وارنیش فیکساتیو   وارنیش پتینه   وارنیش ترک عکس   وارنیش دامار   وارنیش نقاشی   وارنیش براق عکس   وارنیش مات عکس   وارنیش ماستیک   وارنیش عکس   وارنیش روتوش   اسپری وارنیش نهایی   اسپری وارنیش مات نهایی   اسپری وارنیش نهایی تثبیت کننده   اسپری وارنیش اسکاتیو   اسپری وارنیش دامار   اسپری وارنیش روتوش


پیشنهاد برای سبد خرید
مایمری: کاردک نقاشی و مجسمه سازی
مایمری: کاردک نقاشی و مجسمه سازی


مایمری: رنگ روغن آرتیست
مایمری: رنگ روغن آرتیست


مایمری: رنگ روغن کلاسیکو
مایمری: رنگ روغن کلاسیکو