مکمل رنگ مایمری ❖     پرایمر و جسو ❖     خمیر های مدلسازی و ایجاد بافت ❖     ژل های نقاشی و افکت ❖     مدیوم

ONNOC7J
مایمری: مدیوم‌های اکریلیک

درخواست تامین


ﭘﺮﺍﯾﻤﺮﻫﺎ، ﺧﻤﯿﺮﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ موادی از جنس ﺍﮐﺮﯾﻠﯿﮏ که ﺑﺮﺍﯼ ایجاد بافت ها و خصوصیات و افکت های متفاوت استفاده می شوند. مکمل ﻫﺎی اکریلیک ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺧﻨﺜﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ تن رنگ، ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ها ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﻮﻧﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ در برابر نور ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯ هنرمند، ﻣﺪﯾﻮﻡﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍقی ﯾﺎ ﻣﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﯾﺴﮑﻮﺯﯾﺘﻪ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﯼ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻫﻨﺮﯼ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ زیبایی ﺩﻟﭙﺬﯾﺮﯼ ﺩﺍﺩ.

❖     پرایمر و جسو
❖     خمیر های مدلسازی و ایجاد بافت
❖     ژل های نقاشی و افکت
❖     مدیوم ها
❖     رقیق کننده ه و غلیط کننده ها
❖     وارنیش و اسپری های نهایی
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.مدیوم اکریلیک مایمری – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   جسو اکسترافاین   مدیوم براق   ریتاردر اکریلیک   فاین اکریلیک پامیک   خمیر مدل سازی اکریلیک   پامیک زبر اکریلیک   وارنیش عکس   وارنیش عکس پایه آب   وارنیش تثبیت کننده   وارنیش پتینه   وارنیش ترک عکس   اسپری وارنیش نهایی   اسپری وارنیش مات نهایی   اسپری وارنیش نهایی تثبیت کننده


پیشنهاد برای سبد خرید
مایمری: اکریلیک اکریلیکو
مایمری: اکریلیک اکریلیکو


شودور: قلم موی تخت تاجی مونالیزا- F1078
شودور: قلم موی تخت تاجی مونالیزا- F1078


ریچ: رنگ اکریلیک
ریچ: رنگ اکریلیک