مکمل رنگ مایمری ❖     پرایمر و خمیرهای مدلسازی ❖     اکسگال و عامل مرطوب کننده ❖     صمغ عربی ❖     مدیوم ها

ONNOC7J
مایمری: مدیوم آبرنگ و گواش

درخواست تامین


ﻧﻘﺎﺷﯽ گواش ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻭﻟﯽ بر پوشانندگی رنگ تمرکز داشته و امکان ارائه همه تکنیک ها را میدهد ولی نقاشی آبرنگ تنها ﺩﺭ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و روی سطوح روشن ارائه می شود. هر دو ﺭﻧﮓ ﻏﯿﺮ پایه بوده و ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﻤﮑﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻭ حذف ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ قلم مو ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. مدیومهای آبرنگ مجموعه ای از افزودنی های پایه آب بوده که برای افزایش براقیت، چسبندگی، رقیق کردن و محافظت نهایی نقاشی های آبرنگ ارائه شده اند.

❖     پرایمر و خمیرهای مدلسازی
❖     اکسگال و عامل مرطوب کننده
❖     صمغ عربی
❖     مدیوم های افکت
❖     مایع پوشاننده یا چسب میسکیت
❖     تثبیت کننده و لاک نهایی
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.مدیوم آبرنگ مایمری – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   چسب پوشاندن بی رنگ   مدیوم پایه عسل آبرنگ   صمغ عربی کردوفان   اکس گال طبیعی   اکس گال مصنوعی


پیشنهاد برای سبد خرید