❖     قلم موها ی آبرنگ موی ترکیبی طبیعی و مصنوعی ❖     ترکیب موی سمور و الیاف فلامنت مصنوعی ❖     ترکیبی از مو با ضخامت های مختلف

ONNOC7J