قلم مو و مارکر وینزور و نیوتن ❖     قلم موها ی آبرنگ موی مصنوعی با کیفیت بالا ❖     ترکیب مو با ضخامت های مختلف ❖     الیاف ضخیم برای ایج

ONNOC7J
وینزور و نیوتن: قلم موی گرد کاتمن- سری 111

درخواست تامین


کاتمن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﯼ ﺍﺯ قلم موهای ﺁﺑﺮﻧﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻست. قلم موهای ﺁﺑﺮﻧﮓ ﮐﺎﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻭ ﻓﻨﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﻧﺎﺯﮐﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺭﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دسته ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ نقاشی ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮﻭﻝ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ، ریزش ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎﯼ قلم مو ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ارائه ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻋﺮﺽ ﺍﻟﯿﺎﻑ ترکیب ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺭﻧﮓ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. کاربرد این قلم موها ﺑﺎ ﺁﺑرنگ‌های ﮐﺎﺗﻤﻦ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

❖     قلم موها ی آبرنگ موی مصنوعی با کیفیت بالا
❖     ترکیب مو با ضخامت های مختلف
❖     الیاف ضخیم برای ایجاد مقاومت و خاصیت ارتجاعی بالا
❖     الیاف نازک برای ایجاد توانایی حمل رنگ بالا
❖     فرول فلزی از جنس برنج با پوشش نیکل
❖     دسته های لاکی و صیقلی با دوام و آبی رنگ
 

 
کالای پیش سفارش

ارسال طی ۱ الی ۳ روز کاری

خرید این محصول در صورت عدم موجودی قابل سفارش خواهد بود. لطفا قوانین پیش سفارشات را مطالعه و تائید بفرمایید.
نحوه ارسال این کالا مشمول تخفیف پلکانی بر هزینه حمل خواهد بود.قلم مو گرد کاتمن سری 111– لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   قلم موی شماره: 3/0   قلم موی شماره: 2/0   قلم موی شماره: 0   قلم موی شماره: 1   قلم موی شماره: 2   قلم موی شماره: 3   قلم موی شماره: 4   قلم موی شماره: 5   قلم موی شماره: 6   قلم موی شماره: 7   قلم موی شماره: 8   قلم موی شماره: 9   قلم موی شماره: 10   قلم موی شماره: 12   قلم موی شماره: 14   قلم موی شماره: 20   قلم موی شماره: 24


پیشنهاد برای سبد خرید
وینزور و نیوتن: آبرنگ کاتمن
وینزور و نیوتن: آبرنگ کاتمن


رویال تالنز: گواش آرتیست اکسترافاین
رویال تالنز: گواش آرتیست اکسترافاین


اشمینک: اسپری وارنیش (ورنی) براق همه منظوره- 50590
اشمینک: اسپری وارنیش (ورنی) براق همه منظوره- 50590


اشمینک: مدیوم اونتز- 14031
اشمینک: مدیوم اونتز- 14031