❖     قلم موی دسته کوتاه، نوک تیز ❖     موی های بسیار نرم سنجاب آبی ❖     فرول نقره ای رنگ ضد زنگ ❖     دس

ONNOC7J