❖     ترکیبی از موهای مصنوعی با کیفیت بالا ❖     شامل موهایی با با قطرهای مختلف ❖     ظرفیت جذب رنگ بالا ❖    &

ONNOC7J