مداد، ذغال، گرافیت فابرکاستل Faber Castell Series 9000 Pencils are an excellent range featuring 16 black lead pencils. They have a unique SV bonding technique which ensures the leads will not break. Each penci

ONNOC7J
فابرکاستل: ست مداد طراحی

درخواست تامین


Faber Castell Series 9000 Pencils are an excellent range featuring 16 black lead pencils. They have a unique SV bonding technique which ensures the leads will not break. Each pencil features high-quality smooth graphite.ست مداد طراحی فابرکاستل – لطفا برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و انتخاب گزینه مورد نظر، کلیک فرمایید.   ست 5 عددی مداد طراحی   ست 6 عددی مداد طراحی   ست 12 عددی مداد طراحی   ست 19 عددی گرافیت   ست 26 عددی گرافیت


پیشنهاد برای سبد خرید
استدلر: ست طراحی
استدلر: ست طراحی


فابرکاستل: مداد رنگی پلی کروم
فابرکاستل: مداد رنگی پلی کروم


فابرکاستل: پاستل مدادی
فابرکاستل: پاستل مدادی


تومبو: پاک کن مدادی مونو زیرو
تومبو: پاک کن مدادی مونو زیرو